Categories Menu

Zasady i warunki

Informacje zawarte na tej stronie są tylko ogólnymi informacjami, bazującymi na prawie Anglii i Walii. Użytkownik powinien mieć świadomość, że przepisy ustawowe i wykonawcze mogą być inne poza Anglią i Walią.

Firma Eastnet Claims uzyskała autoryzację działalności na terenie Wielkiej Brytanii.Numer rejestracyjny: CMR 20920.

Eastnet UK Ltd (numer firmy 06935245), zarejestrowana przy 16 The Rise, Sevenoaks, Kent, TN13 1RG.

Eastnet UK Ltd, adres firmy to 81-83 High Street Hounslow, TW3 1RB.

Nasze Usługi

Zakres naszych usług skupia się na pomocy w przy korespondencji oraz zapytaniach od prawników odpowiedzialnych za Twoją sprawę, pomoc w rekonwalescencji, przechowaniu i naprawie Twojego pojazdu i wynajęcie tymczasowego pojazdu. Prosimy pamiętać i powyższa lista nie jest ostateczna i może ulec zmianie w trakcie rozwoju sprawy.

Podpisując umowę i deklaracje dajesz nam zgodę na omawianie Twojej sprawy z zespołem prawników oraz instruowania ich w Twoim imieniu.

Reklamacje

W przypadku reklamacji, prosimy kontaktować się z działem reklamacji w naszej firmie. Wszystkie reklamacje muszą być adresowanej w formie pisemnej do Eastnet UK LTD. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w przeciągu 14 dni. W przypadku gdy reklamacja nie spełni Twoich oczekiwań jest możliwość odwołania się do Ministry of Justice poprzez ich stronę internetową (www.justice.gov.uk/claims-regulation/information-for-consumers).

Zaufanie do treści

Informacje zawarte na tej stronie nie sa poradami prawnymi i są podane wyłącznie informacyjne. Nie należy korzystać z tej strony lekceważąc jakiekolwiek porady prawnej, ani opóźniać zasięgnięcia porady prawnej z racji informacji na tej stronie. Przed działaniem lub wykorzystaniem informacji zawartych na stronie, należy zasięgnąć szczegółowej specjalistycznej porady od odpowiednio wykwalifikowanego adwokata, uwzględniając konkretne okoliczności.

Sprawdziliśmy cały materiał na stronie internetowej, jednak Eastnet Claims nie ponosi odpowiedzialności za straty z powstałe z wyżej wymienionych przyczyn i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne lub inne błędy oraz braki w materiale zawartym na tej stronie lub jego dokładności i kompletności.

Ocena Wniosku

Na podstawie wstępnej oceny przekazanych nam informacji, wierzymy, że istnieją obiecujące podstawy do wygrania roszczenia, aby otrzymać rekompensatę za Twoje straty. Jednak należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować, że wniosek zakończy się sukcesem. Proszę odnieść się do wstępnej oceny wniosku i listy funduszy aby uzyskać więcej informacji.

Co dalej/Jak długo to potrwa?

Twoja sprawa trafi do jednego z naszych zespołów prawników. Wybrany zespół prawników będziemy nazywać na naszej tej stronie “Twój Prawnikiem”.
Będziemy z nim blisko współpracować, w Twoim mieniu, aby Twoja sprawa toczyła się szybko i profesjonalnie. Zgodnie z prawem brytyjskim, minimalny czas na przeprowadzenie wniosku to 3 miesiące, a średnio w przeciągu 6 miesięcy, ubezpieczyciel drugiej strony powinien odmawiać odpowiedzialności za wypadek

Jeśli ugoda nie może zostać osiągnięta, zespół może rozważyć wniesienie sprawy do sądu. Może to doprowadzić to przedłużenia całej procedury do 15 miesięcy. Zapewniamy Państwa, że prawnicy będą starać się uzyskać odszkodowanie tak szybko jak będzie to możliwe z najlepszym do osiągnięcia wynikiem. Twój Prawnik skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić czy wyrażasz zgodę na jego działania w Twoim imieniu.

Powyższy przedział czasowy został podany informacyjne i może różnić się w zależności od indywidualnej sprawy. Aby proces Twojego wniosku o odszkodowanie był płynny, będziemy musieli być w z Tobą w stałym kontakcie. Szczegółowe dane jak się z nami skontaktować znajdują się na tej stronie.

Proszę pamiętać, masz prawo do instruowania Twojego prawnika oraz do szukania niezależnych doradców lub szukać pomocy gdzie indziej przez kolejne 14 dni od podpisania kontraktu bez narażania się na jakiekolwiek opłaty z naszej strony.